Тротоарни-настилки-и-подпорна-стена-полигон-Ново-село