“АВС – Инженеринг – Н” ООД е бенефициент по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

“АВС – Инженеринг -Н” ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0826-C01 с Министерство на икономиката по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. Финансирането е по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Срок на проекта: 08.02.2021 – 08.05.2021 г. Стойността на проекта е 150 000 лв., от които 127 500 лв. от ЕС и 22 500 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаквани резултати: фирмата да съхрани броя на персонала, както и запази размера на работната заплата.

en_USEN