Паметници на културата

Къщи за гости “Старото Бърдо” и “Къщата на Бърдото” – с. Жеравна


Църква село Саранско


Църква гр. Елхово

– преди реконструкцията:


– след реконструкцията:

Църква село Добрич

– преди реконструкцията:


– след реконструкцията:

Църква село Голямо Крушево

– преди реконструкцията:


– след реконструкцията:

Църква село Болярово


Църква село Голямо Шарково

– преди реконструкцията:


– след реконструкцията:

Църква село Драчево

– преди реконструкцията:


– след реконструкцията:

Църква село Малко Шарково

– преди реконструкцията:


– след реконструкцията:

Църква село Малък Манастир

– преди реконструкцията:


– след реконструкцията:

Куполи на църкви